Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck
Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck

Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany jest do praktyków. Główny nacisk położony został na problemy, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Oprócz odwołań do bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych czytelnik otrzymuj


Zobacz więcej
1
Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *