Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem
Hit
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Po każdej decyzji zamieszczono komentarz wskazujący jej podstawę prawną oraz pods


Zobacz więcej
1
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *