Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym , na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym , na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym , na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zas


Zobacz więcej
1
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *